Publications

CRISPR-ERA: a comprehensivedesign tool for CRISPR-mediated gene editing, repression and activation.

Liu H, Wei Z, Dominguez A, Li Y, Wang X, Qi LS. (2015) Bioinformatics. 2015 Nov 15;31(22):3676-8. [PubMed]

« Back To Publicaitons